Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Ruiter

Alle Strandlopers:
[euring: 5450]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tringa erythropus | English: Spotted Redshank
Deu: Dunkler Wasserläufer | Fran: Chevalier arlequin | Esp: Archibebe oscuro…


Zwarte Ruiters broeden evenals Regenwulpen hoog in Noord-Europa. Overwinterende vogels zijn net zo grijs als tureluurs. In broedkleed is het lijf, incl. poten, roetzwart met spikkels op de vleugels. Het rood op de ondersnavel blijft. De vogel op de foto is nog aan het ruien.

de Zwarte Ruiter is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Zwarte Ruiter zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Zwarte Ruiter.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Zwarte Ruiter via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Zwarte Ruiter.
top