Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Zwarte Ruiter

Alle Strandlopers:
[euring: 5450]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Tringa erythropus | English: Spotted Redshank
Deu: Dunkler Wasserläufer | Fran: Chevalier arlequin | Esp: Archibebe oscuro…


Een Zwarte Ruiter lijkt op een Tureluur, maar met het formaat van een Groenpootruiter. Ze hebben ongeveer hetzelfde winterkleed en allebei hebben ze oranje poten. Poten en snavel van deze Ruiter zijn wel langer en de vogel lijkt slanker.

In broedkleed is het een ander verhaal, dan zijn lijf èn poten, roetzwart met witte vlekjes op de vleugels en dan heeft hij een opvallende witte oogring. In broedkleed wordt de Zwarte Ruiter in Nederland echter nauwelijks gezien, hooguit in een overgangskleed. In de vlucht is hij in elk kleed van de Tureluur te onderscheiden door het ontbreken van een witte vleugelachterrand. Ook steken de tenen geheel achter de staart uit, bij de Tureluur maar een beetje.

Zwarte Ruiters zijn betere zwemmers dan de meeste andere steltlopers en zoeken hun voedsel, hoofdzakelijk ongewervelden, soms zwemmend.

Zwarte Ruiters broeden in het hoge noorden van Scandinavië en Rusland, ze broeden daar in open arctische hoogvenen in taiga en toendra. Het nest is een schaars bekleed kuiltje, meestal in de buurt van een kei of dode tak. Het vrouwtje kan met meerdere mannetjes paren. Er is één legsel, dat zij verlaat voor de eieren uitkomen; ze laat de het uitbroeden en verzorgen van de jongen aan het mannetje over. De jongen zijn nestvlieders.

De vrouwtjes verlaten niet lang na de leg de broedgebieden, later gevolgd door de mannetjes en nog weer later volgen de jongen. De meeste Zwarte Ruiters trekken naar Afrika zuid van de Sahara. Kleine aantallen overwinteren aan kusten in het Middellandse-Zeegebied en ook aan die in Zuid-Engeland. Dan zijn ze ook wel in ons land aanwezig.

Zwarte Ruiters zijn hoofdzakelijk in Nederland tijdens de doortrek. De voorjaarstrek piekt tussen eind april en eind mei. De najaarstrek begint soms al half juni en houdt aan tot in september, om daarna geleidelijk uit te doven. Winterwaarnemingen zijn in zachte winters niet zeldzaam, maar het betreft kleine aantallen. Hoewel Zwarte Ruiters regelmatig in het binnenland worden gezien, verblijft de meerderheid in de Waddenzee (vooral de Fries-Groningse kust en de Dollard) en de Delta (vooral Oosterschelde). De landelijk getelde aantallen nemen op termijn af, maar met opmerkelijke jaarfluctuaties en lokale effecten (bron: Sovon).

Ondanks dat Zwarte Ruiters hoofdzakelijk door de kustgebieden trekken zijn ze nog niet tijdens wintertellingen door leden van de vogelwerkgroep gezien. Vermeldenswaardig is het daarom, dat bij het vogelringstation in 2017 een Zwarte Ruiter is geringd, zo blijkt uit het jaarverslag van Vogelringstation Meijendel.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Zwarte Ruiter gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Zwarte Ruiter op vogelgeluid.nl. Opname: Tom Wulf | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Zwarte Ruiter.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Zwarte Ruiter
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top