Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Wulp

Alle Strandlopers:
[euring: 5410]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Numenius arquata | English: Curlew
Deu: Grosser Brachvogel | Fran: Courlis cendré | Esp: Zarapito real…


De Wulp is de grootste Europese steltloper. Het is hoofdzakelijk een vrij talrijke broedvogel die in de winter naar het zuiden trekt, soms tot in Zuid-Afrika. Het is jaarvogel, want in Noord-Europa broedende vogels trekken door of overwinteren in groot aantal aan de kust. Deze soort komt in de broedtijd vooral voor in het oosten des lands en op de Waddeneilanden.

Het is een vrij herkenbare vogel: groot en bruin gestreept, met lange poten en een lange omlaag gebogen snavel. Ook de melancholieke roep is onmiskenbaar: een klagend 'koer-li'. Wie het eenmaal kent zal het niet licht vergeten. Die lange snavel heeft een gevoelige punt en is uitermate geschikt om diep in de grond te zoeken naar regenwormen en andere ongewervelden.

De Wulp broedt bij voorkeur op heidevelden en in duinvalleien, maar bij ontbreken van heide worden ook akkers en weilanden niet geschuwd. Het mannetje maakt tussen de begroeiing meedere kuiltjes om als nest te dienen, waar het vrouwtje er eentje van uitkiest en vervolgens met gras bekleedt. Ze legt er 4 eieren in, die beide ouders uitbroeden. Zij verzorgen de jongen samen.

Buiten de broedtijd komt in Nederland ook de sterk gelijkende Regenwulp voor. Deze is een stuk kleiner en heeft donkere strepen op de kop en een snavel die niet over de volle lengte naar beneden is gebogen.

Broedsucces Wulp

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 16 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Wulp.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '11 
12 19 12 13 9 7 8 6 5 4 3 4 1 1 3 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Wulp behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Landelijk vertoont het aantal wulpen een gestaag dalende lijn. Daarom staat ook deze soort op de 'Oranje lijst'. Het aantal broedgevallen in Meijendel vertoont eveneens een sterke daling en hij is eind vorige eeuw als regelmatige broedvogel geheel verdwenen.
Bescherming van de Wulp
Klik dit icon om de gehele Rode lijst in een 'handzaam' overzicht te bekijken
[overgenomen van Vogelvisie.nl]

de Wulp staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de 'Kwetsbare soorten'. 'Kwetsbare soorten': Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

Nederland is voor de Wulp van zeer groot internationaal belang.
de Wulp staat daarom ook op de Blauwe lijst.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Wulp via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Wulp.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top