Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Poelsnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5200]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Gallinago media | English: Great Snipe
Deu: Doppelschnepfe | Fran: Bécassine double | Esp: Agachadiza real…


Geen beschrijving beschikbaar…


de Poelsnip is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Tot grote verbazing van Zweedse onderzoekers maakt de Poelsnip lange en snelle non-stop vluchten van Scandinavië naar Afrika over zo'n 6000 km in 2-3 dagen. Lees over het onderzoek via deze twee URL's:
Great snipe is the fastest migratory bird ever discovered
New migration strategy found in Great Snipes

Bescherming van de Poelsnip

de Poelsnip behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Uit Nederland verdwenen soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden op het internet. Gebruik de hyperlinks naar externe sites.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Poelsnip via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Poelsnip.

Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.

top