Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Poelsnip

Alle Strandlopers:
[euring: 5200]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Gallinago media | English: Great Snipe
Deu: Doppelschnepfe | Fran: Bécassine double | Esp: Agachadiza real…


Deze vogel heeft een baltshouding aangenomen.
Poelsnippen broeden in moerassen en vochtige weilanden in Rusland en Noord- en Oost-Europa. Ze overwinteren in Oost- en Zuid-Afrika. In Nederland worden ze nog slechts zelden als dwaalgast aangetroffen. In 1926 werd voor het laatst een broedend paar aangetroffen in het Boertangerveen.

Deze typische snip is iets groter en dikker dan de Watersnip met een kortere snavel en rondere vleugels. In de vlucht vallen (van achteren gezien) de witte buitenste staartpennen op en de witte vleugelstreep.

Tot grote verbazing van Zweedse onderzoekers maakt de Poelsnip lange en snelle non-stop vluchten van Scandinavië naar Afrika over zo'n 6000 km in 2-3 dagen. Lees over het onderzoek via deze twee URL's:
Great snipe is the fastest migratory bird ever discovered
New migration strategy found in Great Snipes

Klik de groene knop voor de kaart met het areaal van de Poelsnip gemaakt door xeno-canto. kaart
Bescherming van de Poelsnip
De Poelnip gaat in aantal achteruit door aantasting van het leefgebied veroorzaakt door drooglegging van moerassen en intensivering van de landbouw.

De Poelsnip behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Uit Nederland verdwenen soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden
Geluiden zoeken op het internet.
  • Op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Poelsnip.
  • er zijn geen geluiden gevonden die zijn opgenomen in Nederland.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top