Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bokje

Alle Strandlopers:
[euring: 5180]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lymnocryptes minimus | English: Jack Snipe
Deu: Zwergschnepfe | Fran: Bécaussine sourde | Esp: Agachadiza chica…


Foto van de Bokje
Foto: Edwin Bax
Het Bokje is een zeer schuwe vogel met een verborgen levenswijze, die vooral 's nachts en in de schemering actief is. Bij alarm vertrouwd hij op zijn camouflage en drukt hij zich eerst plat tegen de grond, hij vliegt pas op als je er bijna op staat!

Op een afstand lijkt het Bokje op zijn neef de Watersnip, maar is een behoorlijke slag kleiner en heeft een kortere snavel. Als hij opvliegt valt de lage rechtlijnige vlucht op, in tegenstelling tot de hogere zig-zag vlucht van zijn neef.

Het Bokje broedt in natte hoogvenen en toendra in Scandinavië en Rusland. Hij overwintert in West-Europa en het Middellandse-Zeegebied en is bij ons uitsluitend tijdens de trek en soms als wintergast aanwezig. Hij is dan te vinden op modderige oevers of dicht begroeide graslanden, vochtige heidevelden, natte duinvalleien, en dergelijke.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Bokje gemaakt door xeno-canto kaart
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Bokje op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van het Bokje.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van het Bokje
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top