Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Bokje

Alle Strandlopers:
[euring: 5180]
Familienaam: Strandlopers (Scolopacidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Lymnocryptes minimus | English: Jack Snipe
Deu: Zwergschnepfe | Fran: Bécaussine sourde | Esp: Agachadiza chica…


Foto van de Bokje
Foto: Edwin Bax  
Het Bokje is een zeer schuwe vogel met een verborgen levenswijze, die vooral 's nachts en in de schemering actief is. Bij alarm vertrouwd hij op zijn camouflage en drukt hij zich eerst plat tegen de grond, hij vliegt pas op als je er bijna op staat!

Op een afstand lijkt het Bokje op zijn neef de Watersnip, maar is een behoorlijke slag kleiner en heeft een kortere snavel. Als hij opvliegt valt de lage rechtlijnige vlucht op, in tegenstelling tot de hogere zig-zag vlucht van zijn neef.

Het Bokje broedt in natte hoogvenen en toendra in Scandinavië en Rusland. Hij overwintert in West-Europa en het Middellandse-Zeegebied en is bij ons uitsluitend tijdens de trek en soms als wintergast aanwezig. Hij is dan te vinden op modderige oevers of dicht begroeide graslanden, vochtige heidevelden, natte duinvalleien, en dergelijke.

het Bokje is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van het Bokje via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van het Bokje.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top