Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Morinelplevier

Alle Plevieren:
[euring: 4820]
Familienaam: Plevieren (Charadriidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Charadrius morinellus | English: Dotterel
Deu: Mornellregenpfeifer | Fran: Pluvier guignard | Esp: Chorlito carambolo…


Foto van de Morinelplevier
Foto: René Pop
Het vrouwtje draagt het fraaiste kleed.
In de broedtijd draagt de Morinelplevier een prachtig getekend kleed, waarbij het vrouwtje sterker gekleurd is dan het mannetje, dit in tegenstelling tot heel veel andere soorten. Deze 'rolwisseling' komt ook tot uiting in het gegeven dat het mannetje de eieren bebroedt en de jongen grootbrengt.

De Morinelplevier is erg goed benaderbaar (tot op enkele meters!) en heeft daardoor de reputatie vrij tam te zijn.

Deze mooie plevier broedt hoofdzakelijk op de toendra's en langs de kale rotskusten van Noord en Noordwest Europa. Veel ornithologen waren zeer verbaasd toen in de jaren '60 van de vorige eeuw deze plevier broedend werd aangetroffen op de kale akkers van de destijds nieuwe IJsselmeerpolders. Door intensivering van de landbouw is deze soort daar inmiddels als broedvogel ook weer verdwenen.

Tegenwoordig wordt de Morinelplevier alleen nog in kleine aantallen waargenomen in voor- en najaar, op weg van en naar de overwinteringsgebieden aan de Middellandse-Zee, voornamelijk in Noord-Afrika.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Morinelplevier gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Morinelplevier
Morinelplevieren kwamen tussen 1961 en 1969 in verschillende jaren tot broeden in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. De nesten lagen op akkers. Een uitzonderlijke situatie voor een soort die voornamelijk in bergachtige gebieden broedt! Nadien werden in ons land af en toe baltsende vogels gezien, maar enig bewijs voor broeden was er niet (bron: Sovon).
Bescherming van de Morinelplevier

De Morinelplevier behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Bedreigde soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Morinelplevier op vogelgeluid.nl. Opname: Joost van Bruggen | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Morinelplevier.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Morinelplevier
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top