Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Morinelplevier

Alle Plevieren:
[euring: 4820]
Familienaam: Plevieren (Charadriidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Charadrius morinellus | English: Dotterel
Deu: Mornellregenpfeifer | Fran: Pluvier guignard | Esp: Chorlito carambolo…


Foto van de Morinelplevier
Foto: René Pop  
Het vrouwtje draagt het fraaiste kleed.
In de broedtijd draagt de Morinelplevier een prachtig getekend kleed, waarbij het vrouwtje sterker gekleurd is dan het mannetje, dit in tegenstelling tot heel veel andere soorten. Deze 'rolwisseling' komt ook tot uiting in het gegeven dat het mannetje de eieren bebroedt en de jongen grootbrengt.

De Morinelplevier is erg goed benaderbaar (tot op enkele meters!) en heeft daardoor de reputatie vrij tam te zijn.

Deze mooie plevier broedt hoofdzakelijk op de toendra's en langs de kale rotskusten van Noord en Noordwest Europa. Veel ornithologen waren zeer verbaasd toen in de jaren '60 van de vorige eeuw deze plevier broedend werd aangetroffen op de kale akkers van de destijds nieuwe IJsselmeerpolders. Door intensivering van de landbouw is deze soort daar inmiddels als broedvogel ook weer verdwenen.

Tegenwoordig wordt de Morinelplevier alleen nog in kleine aantallen waargenomen in voor- en najaar, op weg van en naar de overwinteringsgebieden aan de Middellandse-Zee, voornamelijk in Noord-Afrika.

de Morinelplevier is geen broedvogel van Meijendel.…althans heeft nog niet in Meijendel gebroed, in elk geval niet sinds 1984, de start van inventarisatie volgens de BMP methode.

Bescherming van de Morinelplevier

de Morinelplevier behoort als wintergast cq doortrekker tot de 'Bedreigde soorten' en is als zodanig opgenomen in de aanvullende Rode Lijst *.

[*] In opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft Sovon een rapport opgesteld op basis waarvan de Rode en Oranje lijst voor wintergasten en doortrekkers zijn samengesteld. In dat rapport wordt ook de 'Blauwe lijst' vastgesteld. Lees meer hier.

Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Morinelplevier zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Morinelplevier.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Morinelplevier via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Morinelplevier.
top