Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Waterral

Alle Rallen:
[euring: 4070]
Familienaam: Rallen (Rallidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Rallus aquaticus | English: Water Rail
Deutsch: Wasserralle | Français: Râle d'eau | Español: Rasc¢n


Foto van de Waterral
Foto: Edwin Bax
De Waterral is een standvogel en komt voornamelijk voor in dichtbegroeide moerassen en laagveen. Deze soort heeft zich uitstekend aangepast aan het leven in deze gebieden. Het is een tengere vogel en het lichaam van de Waterral is zijdelings enigszins afgeplat, zodat de vogel zich makkelijk langs rietstengels kan bewegen.

Bij gevaar vliegt de vogel met tegenzin soms over korte afstanden weg, waarbij hij wat fladdert en de poten laat hangen. Maar hij zoekt toch het liefst de beschutting van het riet op. Bij het lopen wipt de Waterral soms zijn staart waarbij witte veren aan de onderkant zichtbaar worden. Hij houdt bij het lopen de snavel meestal naar de grond gericht. De vogels laten zich dan weliswaar niet vaak zien, maar maken hun aanwezigheid geregeld duidelijk door een kenmerkend, gillend geluid (mager speenvarken), dat een aantal keer steeds zwakker herhaald wordt.

Het nest van dode rietstengels wordt door beide ouders gebouwd in dicht riet, meestal vlak boven het water. De 6-11 eieren worden door beide ouders bebroed en ze verzorgen de jongen samen.

In de winter wordt de Nederlandse populatie uitgebreid met overwinterende exemplaren uit Oost-Europa. Alleen bij strenge vorst trekken de meeste vogels verder naar het zuiden. De waterrallen die in Nederland achterblijven zijn in deze perioden wel vaker te zien, omdat de vogels gedwongen worden om groter water op te zoeken dat nog niet dichtgevroren is.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Waterral gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Waterral
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 33 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Waterral.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
3 3 2 2 9 12 5 4 11 14 15 9 3 6 5 11 13 13 10 14 8 12 9 7 6 8 7 5 2 8 7 4 4

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Waterral behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
In moerassen broedende Waterrallen zijn het talrijkst in de waterrijke delen van de noordwestelijke helft. Landelijk gezien zijn de aantallen het hoogst na een serie milde winters en natte voorjaren. Koude winters gevolgd door een droog voorjaar zorgen voor een dip in het aantalsverloop, zoals rond 1986, in 1991, rond 1996 en 2010. De afgelopen decennia verdwenen er broedplaatsen door verdroging of verbossing van moerassen. Nieuwe broedplaatsen ontstonden onder andere door de aanleg van natte natuurgebieden (bron: Sovon).

Strenge winters doen ook in Meijendel de stand van de Waterral geen goed. In de grafiek boven zijn de bij Sovon genoemde koude winters eenvoudig terug te vinden. Zie overigens ook de grafiek van de Winterkoning, een standvogel die een vergelijkbaar verloop laat zien.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Waterral op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Waterral.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Waterral
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top