Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Waterral

Alle Rallen:
[euring: 4070]
Familienaam: Rallen (Rallidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Rallus aquaticus | English: Water Rail
Deutsch: Wasserralle | Français: Râle d'eau | Español: Rasc¢n


Foto van de Waterral
Foto: Edwin Bax  
De Waterral is een standvogel en komt voornamelijk voor in dichtbegroeide moerassen en laagveen. Deze soort heeft zich uitstekend aangepast aan het leven in deze gebieden. Het is een tengere vogel en het lichaam van de Waterral is zijdelings enigszins afgeplat, zodat de vogel zich makkelijk langs rietstengels kan bewegen.

Bij gevaar vliegt de vogel met tegenzin soms over korte afstanden weg, waarbij hij wat fladdert en de poten laat hangen. Maar hij zoekt toch het liefst de beschutting van het riet op. Bij het lopen wipt de Waterral soms zijn staart waarbij witte veren aan de onderkant zichtbaar worden. Hij houdt bij het lopen de snavel meestal naar de grond gericht. De vogels laten zich dan weliswaar niet vaak zien, maar maken hun aanwezigheid geregeld duidelijk door een kenmerkend, gillend geluid (mager speenvarken), dat een aantal keer steeds zwakker herhaald wordt.

Het nest van dode rietstengels wordt door beide ouders gebouwd in dicht riet, meestal vlak boven het water. De 6-11 eieren worden door beide ouders bebroed en ze verzorgen de jongen samen.

In de winter wordt de Nederlandse populatie uitgebreid met overwinterende exemplaren uit Oost-Europa. Alleen bij strenge vorst trekken de meeste vogels verder naar het zuiden. De waterrallen die in Nederland achterblijven zijn in deze perioden wel vaker te zien, omdat de vogels gedwongen worden om groter water op te zoeken dat nog niet dichtgevroren is.

Broedsucces Waterral

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 33 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Waterral.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '13   '14   '15   '16   '17 
3 3 2 2 9 12 5 4 11 14 15 9 3 6 5 11 13 13 10 14 8 12 9 7 6 8 7 5 2 8 7 4 4

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Waterral behoort tot de ecologische groep soorten van riet en andere verlandingsvegetatie en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Strenge winters doen de stand van de Waterral geen goed. In de grafiek is duidelijk te zien welk effect de winter van 1995/1996 had op deze vogel. Zie ook de grafiek van de Winterkoning, een standvogel, die een vergelijkbaar verloop laat zien.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop(pen) in dit blok om geluiden direct op deze pagina af te spelen.
Gebruik de hyperlinks daaronder om te zoeken naar geluiden op het internet.

Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Waterral via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Waterral.
Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
Zoek ze via deze link.
top