Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Fazant

Alle Hoenders:
[euring: 3940]
Familienaam: Hoenders (Phasianidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phasianus colchicus | English: Pheasant
Deutsch: Fasan | Français: Faisan de chasse | Español: Fais n vulgar


…zeer kleurrijke verenkleed…
De aanwezigheid in Nederland van deze in feite exotische siervogel is het gevolg van introducties; bronnen verschillen van mening over de periode wanneer dat is gebeurd. De Fazant is een nu veel voorkomende standvogel die evenwel in aantallen geleidelijk afneemt sinds uitzetten voor de jacht niet meer is toegestaan.

Het is een forse vogel met lange staart, met name het mannetje valt op door zijn zeer kleurrijke verenkleed. De vogel leeft vooral op de grond en heeft een voorkeur voor akkerland, maar ook bosjes en bosranden voldoen.

De Fazant vliegt na opschrikken met veel kabaal op en maakt daarbij een ver klinkend korrend geluid. Maar het is geen goede vlieger. In het broedseizoen is de Fazant territoriaal, daarbuiten vooral sociaal. Het mannetje heeft vaak meerdere vrouwtjes die elk één legsel per jaar grootbrengen.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Fazant gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Fazant
Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 30 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Fazant.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '16 
30 91 150 184 121 122 148 121 132 109 100 94 76 73 76 45 40 37 35 38 43 34 27 27 22 28 7 7 3 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld

De Fazant behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
Rond 1975 kwamen Fazanten nog wijd verspreid voor op de Veluwe en in andere bosachtige gebieden. De verdwijning hier, en de scherpe afname op veel plaatsen elders, is een gevolg van het vanaf 1978 geleidelijk afbouwen van het uitzetbeleid en van predatie door Vos en Havik, iets dat versneld werd door enkele strenge winters. De afname vlakt inmiddels af en de soort weet zich in verschillende delen van het land te handhaven, zij het in lagere dichtheden dan weleer. Illegale uitzet komt overigens nog steeds voor (bron: Sovon).

Zoals de grafiek laat zien is het aantal broedgevallen in Meijendel drastisch verminderd. Na een piek in 1987 van 184 neemt het aantal broedgevallen jaarlijks af en lijkt de soort na 2012 verdwenen, één territorium in 2016 daargelaten.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  • Fazant op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Fazant.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Fazant
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top