Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Fazant

Alle Hoenders:
[euring: 3940]
Familienaam: Hoenders (Phasianidae) Voor de familienamen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde als die van bijvoorbeeld Vogelbescherming of andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Phasianus colchicus | English: Pheasant
Deutsch: Fasan | Français: Faisan de chasse | Español: Fais n vulgar


De aanwezigheid in Nederland van deze in feite exotische siervogel is het gevolg van introducties; bronnen verschillen van mening over de periode wanneer dat is gebeurd. De Fazant is een nu veel voorkomende standvogel die evenwel in aantallen geleidelijk afneemt sinds uitzetten voor de jacht niet meer is toegestaan. Het is een forse vogel met lange staart, met name het mannetje valt op door zijn zeer kleurrijke verenkleed. De vogel leeft vooral op de grond en heeft een voorkeur voor akkerland, maar ook bosjes en bosranden voldoen.

De Fazant vliegt na opschrikken met veel kabaal op en maakt daarbij een ver klinkend korrend geluid. Maar het is geen goede vlieger. In het broedseizoen is de Fazant territoriaal, daarbuiten vooral sociaal. Het mannetje heeft vaak meerdere vrouwtjes die elk één legsel per jaar grootbrengen.

Broedsucces Fazant

Grafiek wordt opgebouwd…
 

In 30 van de 34 geïnventariseerde jaren zijn territoria vastgesteld voor de Fazant.
In de grafiek worden de aantallen per km² weergegeven, de tabel toont absolute aantallen.

Jaar
Aantal
 '84   '85   '86   '87   '88   '89   '90   '91   '92   '93   '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01   '02   '03   '04   '05   '06   '07   '08   '09   '10   '11   '12   '16 
30 91 150 184 121 122 148 121 132 109 100 94 76 73 76 45 40 37 35 38 43 34 27 27 22 28 7 7 3 1

Klik op een jaartal in bovenstaande tabel voor een kaart met de kavels waar territoria zijn vastgesteld


de Fazant behoort tot de ecologische groep soorten van struiken en struwelen en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
De grafiek links toont de ontwikkeling in NL De gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De grafiek toont de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn (grijze lijn).
Bron: www.sovon.nl
Kijk op SOVON.nl voor de landelijke spreiding
 
Zoals de grafiek laat zien is het aantal broedgevallen in Meijendel drastisch verminderd. Na een piek in 1987 van 184 neemt het aantal broedgevallen jaarlijks af en lijkt de soort na 2012 verdwenen. In 2016 wordt weer een territorium vastgesteld.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knop om zang of geluid direct af te spelen.

  •  de Fazant zoals te beluisteren op vogelgeluid.nl.
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van VBNL staan geluiden van de Fazant.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van
    vogels uit de gehele wereld worden gedeeld.
  • Zoek er naar geluiden van de Fazant via deze link, waarbij Nederland als zoekgebied is ingesteld.
  • Als dat geen of onvoldoende resultaten oplevert, kan op Xeno-canto het zoekgebied worden vergroot. De gepresenteerde kaart geeft dan meteen ook een fraai overzicht van het spreidingsgebied van de Fazant.
top