Home page Zoeken
top

Vogelsoorten arrow Kwartel

Alle Hoenders:
[euring: 3700]
Familienaam: Hoenders (Phasianidae) Voor de wetenschappeljke namen wordt de indeling gevolgd van 'Dutch Avifauna' en 'Waarneming.nl'. Dat is niet altijd dezelfde indeling als die op andere sites.

Klik deze info-button voor lijst van dutchavifauna,
klik de button links voor waarneming.nl.

Latin: Coturnix coturnix | English: Quail
Deutsch: Wachtel | Français: Caille des blés | Español: Codorniz


Birdwatchers of Kazakhstan
De Kwartel is een echte zomergast vanaf mei, die in augustus al weer wegtrekt. Het is een zeer schaarse broedvogel in hooilanden en korenvelden. Ze overwinteren in het Midden-Oosten en zuid van de Sahara.

Kwartels zie je eigenlijk nooit, alleen de roep van de haan in de schemering verraadt de aanwezigheid: 'kwikmedit - kwikmedat'. Er wordt wel gezegd dat hij zijn stem gebruikt als een buikspreker, zijn lokatie is moeilijk te peilen en lijkt te verplaatsen met het draaien van de kop.

De Kwartel is een onopvallende vogel die zich verschuilt in de hoge vegetatie en zelden zal vliegen, alleen bij groot gevaar. Ook tijdens de trek -in zwermen- vliegen ze vlak boven de grond. Zijn onopvallend karakter wordt versterkt door een wat saai, bruingestreept kleed. Mannetjes hebben een gestreepte rug en zwart-wit gestreepte kop.

Het aantal wisselt sterk (zie grafiek SOVON!): soms is het 'een goed Kwarteljaar', andere jaren zijn ze schaars. Niet alleen het aantal broedvogels wisselt jaarlijks sterk, ook het aantal jongen per nest varieert van 6-18 of nog meer. Bij grote aantallen is het broedsel waarschijnlijk gelegd door twee of meer wijfjes, de Kwartel haan wordt van bigamie beticht... Het nest is een kuiltje tussen de begroeiing, bekleed met wat gras en bladeren. Het vrouwtje broed de eieren alleen uit en verzorgt de kuikens.

Het voedsel bestaat uit (gras)zaden, onkruid en insecten.

Klik de knop rechts voor de kaart met het areaal van de Kwartel gemaakt door xeno-canto kaart
Broedsucces Kwartel
In 34 BMP-seizoenen in Meijendel zijn in 2 jaren territoria van de Kwartel vastgesteld: Klik op een jaartal voor een kaartje met de kavels.
Kijk voor de landelijke spreiding en ontwikkeling van deze soort op de site van Sovon.
De Kwartel behoort tot de ecologische groep soorten van grazige vegetaties en het broedresultaat wordt in de BMP-verslagen bij die groep besproken.
Grafiek gebaseerd op het Meetnet Broedvogels (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse index van de broedpopulatie t.o.v. 1990 en de standaardfout.
Voor de landelijke spreiding kijk bij Sovon.
De aantallen Kwartels kunnen van jaar op jaar sterk verschillen. In sterke 'kwarteljaren' kunnen de aantallen tienmaal zo hoog zijn als in het jaar ervoor of erna. Voorbeelden van topjaren zijn 1989, 1997, 2008 en 2011. In vergelijking met de Patrijs, die deels in dezelfde gebieden leeft, doet de Kwartel het relatief goed. Verspreiding en aantallen bleven in de afgelopen tientallen jaren op peil of namen zelfs toe, terwijl de Patrijs een kwijnend bestaan leidt. Het is echter onduidelijk in hoeverre de bij ons opduikende Kwartels daadwerkelijk en met succes tot broeden komen (bron: Sovon).

In zowel 2007 als 2008 is één territorium van de Kwartel in Meijendel vastgesteld. In hoeverre dit succesvolle broedpogingen zijn geweest is niet bekend.

Dat er vaker Kwartels in Meijendel aanwezig zijn moge blijken uit het feit dat in de periode 2000-2016 bij het vogelringstation 74 Kwartels zijn geringd. In 2017 waren dat er tijdens een tweetal pogingen weer 8, waarbij er ook behalve deze 8 ook nog 2 werden waargenomen naast de ringbaan zo blijkt uit het jaarverslag van Vogelringstation Meijendel. En op 28-05-2018 is een Kwartel aangetroffen bij de Kikkerberg.
Vogelzang en/of andere -geluiden

Klik de knoppen om zang of geluid direct af te spelen.

  • Kwartel op vogelgeluid.nl. Opname: Jarek Matusiak | xeno-canto
  • De Kwartel zoals opgenomen door Rombout de Wijs .
Geluiden zoeken op het internet.
  • In de vogelgids van staan geluiden van de Kwartel.
  • Ook op waarneming.nl zijn van de meeste soorten geluidsfragmenten te vinden.
    Zoek ze via deze link.
  • Xeno-canto is een website waar geluidsopnames van vogels uit de gehele wereld worden gedeeld. Zoek er naar geluiden van de Kwartel
  • via deze link wordt Nederland als zoekgebied ingesteld.
  • via deze link wordt een onbeperkt zoekgebied ingesteld.
top