Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(1-7-2018)

Doelstelling 5.000-soortenjaar al gehaald


In het Nationale Park Hollandse Duinen in oprichting zijn dit jaar al meer dan 5.000 soorten dieren en planten aan getroffen. Daarmee is het doel van het 5.000-soortenjaar al na een halfjaar bereikt. De 5.000e soort was de kamillevlinder, die werd gezien in Meijendel.

Dit jaar werken professionele en amateur-biologen samen aan een grootscheepse inventarisatie van de dieren en planten van het Nationale Park in oprichting Hollandse Duinen. Dit park strekt zich uit van Hoek van Holland tot Hillegom en is voor honderdduizenden bewoners van de Randstad de ‘achtertuin’ waar ze in het weekend recreëren. Het project wil laten zien dat ondanks de ligging in een van de dichtst bewoonde delen van de wereld het park grote natuurwaarde heeft.

253 soorten vogels

Sinds 1 januari zijn nu al meer dan 5.000 soorten in het gebied aangetroffen. Het gaat om een groot aantal planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. Soortgroepen die wat minder in de aandacht staan, zijn nu in hoge aantallen waargenomen. Zo werden al meer dan 350 mossen en korstmossen, 500 paddenstoelen en meer dan 700 soorten kevers aangetroffen. Bij de vogels staat de teller op 253.

Vrijwilligers

De inventarisatie is een samenwerking tussen natuurbeherende partijen als Dunea, Staatsbosbeheer en het Zuid-Holllands Landschap en een groot aantal regionale- en landelijke natuurverenigingen. Hans Lucas, medewerker van Dunea en coördinator van het project benadrukt de rol van vrijwilligers. “De vrijwilligers besteden duizenden uren in het veld en zonder hun inzet en vooral zonder hun expertise zou een dergelijk project onmogelijk zijn.”

Verrast door snelheid

Vincent Kalkman, vanuit EIS-Kenniscentrum insecten en Naturalis Biodiversity Center betrokken bij het project, geeft aan dat hij verrast is door de snelheid waarmee een dergelijke hoeveelheid soorten gevonden is. “Het ziet er nu naar uit dat de lijst komende maanden verder zal groeien en misschien wel voor het eind van het jaar richting de 7.000 soorten gaat.”