Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(25-6-2018)

Dunea en Universiteit Leiden werken samen in onderzoek naar duinherstel


Dunea tracht als eigenaar/beheerder van het grootste deel van Meijendel op verschillende manieren de variëteit in het landschap en de diversiteit in begroeiing te sturen. Helaas met wisselend succes en daarom heeft Dunea de hulp ingeroepen van Universiteit Leiden.

Dunea vermoedt namelijk dat de bodem te steriel is voor succesvol duinherstel. Daarom gaan milieu-ecologen van de universiteit de komende drie jaar onderzoek doen om te achterhalen hoe de bodem, met alles dat daarin leeft, de plantenrijkdom beïnvloedt.

Uit recent ecologisch onderzoek is gebleken dat herstel van gebied met weinig natuurwaarde  (braak terrein, een oude akker o.i.d.) een impuls kan krijgen, door de bodem te injecteren met grond van een gebied dat al hersteld is. Vooral bodemleven als schimmels, bacteriën en kleine insecten zijn hierin van belang gebleken. Ook de samenwerking tussen schimmels en plantenwortels speelt een belangrijke rol.

De onderzoekers van Universiteit Leiden hebben een stuk Dunea-terrein ter beschikking gekregen waar een gebouw heeft gestaan. Ze gaan daar verschillende proefveldjes inrichten en deze injecteren met grondmonsters van elders van verschillende kwaliteit en in wisselende stadia van herstel. De ontwikkeling in de proefveldjes wordt de komende drie jaar gevolgd. Afhankelijk van het resultaat wil Dunea het project voor nog eens tien jaar verlengen.

 Lees onder andere dit bericht.