Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel arrow Nieuws

(18-12-2017)

De resultaten van het BMP 2017 zijn bekend en toegevoegd aan de site


De belangrijkste activiteiten van de werkgroep vinden plaats in het kader van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) onder auspiciën van Sovon vogelonderzoek Nederland. VWG-Meijendel onderzoekt alle soorten volgens BMP-A en dat is derhalve ook in 2017 gebeurd.  De resultaten van deze honderden tellingen door de leden zijn nu bekend en toegevoegd aan de database van deze site. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de grafieken op de soortpagina's van elke in Meijendel broedende soort.

In 2017 hebben 90 soorten in Meijdel gebroed, althans in dat deel dat door de leden is geteld. Dat is er eentje minder dan in 2016. In 2017 zijn er geen broedgevallen van Fazant [*], Oeverzwaluw, Spotvogel en Zwarte Roodstaart vastgesteld. Daar stonden in 2017 drie soorten tegenover die in 2016 ontbraken: Bergeend, Kleine mantelmeeuw en Zilvermeeuw. De meest voorkomende soorten zijn min of meer dezelfde als in voorgaande jaren. Er zijn wel wat verschuivingen, zoals in de top-10 waar de Fitis (wederom) op één staat en de Winterkoning plaats heeft gemaakt voor de Zwartkop. Er zijn geen nieuwe soorten broedend in Meijendel vastgesteld.

Het totaal aantal territoria is t.o.v. vorig jaar afgenomen van 9302 tot 9021.

De resultaten laten verder zien dat het aantal territoria van water- en rietvogels in 2017 de neerwaartse trend van afgelopen jaren voortzet. Mogelijk spelen de grote grazers daarbij een rol want die eten o.m. jong riet. Deze trend is in een grafiek te zetten via het menu < Werkgroep >< Grafieken BMP >. Kies daar dan de tweede ecologische groep, alle kavels en alle jaren. Maak vervolgens de grafiek.

Alle tellingen sinds 1984 kunnen uitgebreid worden vergeleken; start daarvoor op deze pagina.
Enkele voorbeelden:

Sinds september zijn de leden van de vogelwerkgroep actief met de wintertellingen. Verslagen daarvan zijn hier te vinden.

[*] Dat was overigens ook al een 'incident' t.o.v. voorgaande jaren; sinds 2012 waren geen territoria van deze soort geteld. Sinds 1987 is het aantal alleen maar afgenomen en sinds een paar jaar lijkt de Fazant uit Meijendel verdwenen. Kijk hier.

naar boven